การเขียนแบบ CAD

กรุณาเลือกจาก 265 รูปทรงของขอบกระเบื้อง

หรือคุณสามารถส่งไฟล์ CAD ของคุณเพื่อขอใบเสนอราคา

ส่งอีเมลถึงเราinfo@fsdcbm.comเพื่อการสื่อสารต่อไป

สตรอง (1) สตรอง (2) สเตร็จเอฟ (3) สตรอง (4) สตรอง (5) สตรอง (6) สก๊อต (7) สก๊อต (8) strgf (9) แรงตึง (10) สตรอง (11)